Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Herziening Japanse IE-wet

Het Japanse parlement heeft in april 2014 een wetsvoorstel ingediend met als doel de Japanse IE-systemen met andere rechtsgebieden op één lijn te krijgen. Het nieuwe systeem treedt in 2015 in werking.

Een belangrijke wijziging betreft het herinvoeren van de oppositieprocedure na octrooiverlening. Met deze procedure kan een derde partij zonder een kostbare nietigheidszaak tegen een octrooiverlening bezwaar aantekenen. De kernpunten van het wetsvoorstel zijn:

• Binnen zes maanden na octrooiverlening dient de schriftelijke verklaring van de oppositie te zijn ingediend tegen betaling van de officiële vergoeding. Op dit moment ligt de verwachte vergoeding tussen 10.000 en 20.000 yen.
• De procedure kan uitsluitend schriftelijk worden gevoerd. Moet de octrooihouder door de procedure het octrooi wijzigen, dan wordt de opponent daarvan op de hoogte gesteld. Het is daarbij mogelijk verdere opmerkingen toe te voegen.
• De Oppositie Afdeling zal uit drie tot vijf onderzoekers bestaan. Dezen kunnen nieuwe argumenten naar voren brengen, maar kunnen geen conclusies aanpakken die niet door de opponent  zijn aangevochten.
• Wordt het octrooi ten gevolge van de oppositieprocedure ingetrokken, dan kan de octrooihouder in hoger beroep gaan. De opponent kan bij handhaving van het octrooi niet in hoger beroep gaan, maar heeft wel de mogelijkheid de geldigheid van het octrooi in een andere nietigheidsprocedure aan te vechten.

Merken
Niet-traditionele merken, zoals kleuren en klanken, zullen in aanmerking komen voor merkinschrijving.

Bekijk ook deze experts

Annemie Swinnen

Annemie Swinnen

  • Europees octrooigemachtigde
  • Senior associate
Annemie Jaeken

Annemie Jaeken

  • Europees, Nederlands en Belgisch octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Partner
Meer experts