Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Link(e) business

Vorig jaar deed een rechter in Den Bosch een opmerkelijke uitspraak (LJN BF9979) op het gebied van auteursrecht.

Een vijftienjarige jongen had een deeplink naar een foto van Johan Cruijff op zijn website gezet. De fotograaf maakte bezwaar op grond van het auteursrecht en vorderde een schadevergoeding van € 2.420.

Publiceren is publiceren, waar die foto ook vandaan komt, meende de Bossche sector kanton. Daarbij bepaalde de rechter ook dat de site van die jongen “commercieel” was vanwege de bijbehorende Kamer van Koophandel-inschrijving. Reden om de vordering tot schadevergoeding, vermeerderd met € 1.647,93 aan proceskosten, volledig toe te wijzen.

Aansprakelijkheid
De jongen was niet in staat het bedrag in één keer te betalen, en over een betalingsregeling konden de partijen het niet eens worden. Daarop volgde een tweede zaak tegen de ouders, gebaseerd op hun wettelijke aansprakelijkheid ten aanzien van hun minderjarige zoon. In deze tweede zaak is op 3 september jl. door sector kanton Den Bosch bepaald dat de ouders niet aansprakelijk zijn en dat ze dus niet verplicht zijn deze schuld van hun zoon te voldoen.

Bewijslast bij de ouder
Waar op het eerdere oordeel dat de website “commercieel” is vanwege de KvK-inschrijving, wat valt af te dingen, oogst de uitspraak over de aansprakelijkheid van de ouders meer bijval. In de wet staat dat ouders van kinderen van 14 tot 16 aansprakelijk zijn, tenzij hun niet verweten kan worden dat ze de gedraging van het kind niet hebben belet. De bewijslast ligt bij de ouder. De sector kanton bepaalde in dat geval: Het gaat kennelijk om een handige jongen zoals zoveel
kinderen tegenwoordig zeer handig zijn in het omgaan met internet en alles wat met computers te maken heeft die op deze wijze zijn liefhebberij mede vorm geeft. Dat is tegenwoordig niets bijzonders. Er zijn veel kinderen van (ongeveer) deze leeftijd die een website hebben. Het onderwerp van de site “voetbal” is onschuldig: volstrekt normaal voor een jongen van 15 jaar.

Deze zaak leert in ieder geval dat men altijd voorzichtig moet zijn met het plaatsen van door anderen gemaakte afbeeldingen op internet.