Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Merken in de metaverse – Is er actie nodig?

Metaverse is de term voor activiteiten waarbij mensen contact leggen via virtuele werelden in plaats van via een traditioneel sociaal netwerk. Dat doen ze met behulp van virtuele brillen, helmen en haptische handschoenen. Steeds vaker zijn merken onderdeel van deze virtuele werelden. Dan komt ook bescherming van die merken om de hoek kijken.

Eigenlijk is er niet één metaverse, maar zijn er verschillende metaverses. Momenteel worden naar schatting 10.000 metaverses ontwikkeld door een groot aantal teams en particuliere bedrijven. Naast game-toepassingen zijn de hoogste groeipercentages in de metaverse te vinden in de traditionele handel, e-commerce en digitale activa. Analisten voorspellen dat metaverses tegen 2030 een omzet van 191 miljard USD vertegenwoordigen.

Virtueel en vervangbaar

Bestaande merkregistraties van goederen en diensten uit de ‘echte’ wereld dekken het digitale gebruik ervan niet. Het is daarom van belang om specifiek registratie voor digitaal gebruik aan te vragen. Het Europees Merkenbureau (EUIPO) ontvangt steeds meer merkaanvragen hiervoor. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen virtuele waren of diensten en niet-vervangbare tokens (‘non-fungible tokens’, NFT’s). Deze laatste zijn unieke digitale certificaten waarmee de eigenaar van een digitaal object zijn eigendom kan aantonen.

‘Virtuele goederen’ worden door het EUIPO beschouwd als digitale inhoud of afbeeldingen. Het EUIPO classificeert virtuele goederen en NFT’s in beschermings­klasse 9. De overeenkomstige virtuele diensten, zoals online handel in downloadbare digitale inhoud of virtuele goederen die door NFT’s worden geauthentiseerd, vallen in klasse 35. Bekende namen zoals Apple, Amazon, BMW, Burberry, Deutsche Telekom, Gucci en Heineken hebben reeds bescherming van hun merkrechten in deze klassen aangevraagd.

Effectieve barrière

Merkbescherming in de metaverse heeft als doel om de eigen rechten beter te handhaven en vormt een effectieve barrière voor derden. Lifestyle-merk Hermès bijvoorbeeld won in de VS een merkinbreukzaak tegen de kunstenaar Mason Rothschild. Hij bood in de metaverse NFT-versies van de beroemde Birkin-handtas aan als ‘Metabirkins’.

Metaverse merkstrategie

Bent u zelf nog niet actief is in de metaverse? Dan kunt u uw merkrechten voor de virtuele ruimte in licentie geven aan derden. Verder, door merken te laten registreren in beschermingsklassen 9 en 35, geeft u een signaal af dat u in de toekomst actief wil worden in de metaverse.

Daarnaast is het raadzaam de bewaking van het eigen merk uit te breiden naar beschermingsklassen 9 en 35 om in een vroeg stadium op de hoogte te zijn van mogelijk inbreukmakende activiteiten van derden in de virtuele wereld.

Met een op maat gemaakte metaverse-merkstrategie kunt u zich voorbereiden. V.O. kan u daarbij helpen.

Een bijdrage van

Portretfoto van Noëlle Wolfs

Noëlle Wolfs

  • Europees en Benelux merken- en modellengemachtigde
  • Senior associate