Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Nieuw octrooiclassificatiesysteem dichterbij

De realisatie van een nieuw wereldwijd octrooiclassificatiesysteem, als opvolger van het nu in gebruik zijnde International Patent Classification-systeem (IPC), is onlangs een stap dichterbij gekomen.

Eind oktober zijn het Europees Octrooibureau (EPO) en zijn Amerikaanse tegenhanger (USPTO) overeengekomen om zich daar gezamenlijk voor in te spannen.

Het nieuwe systeem zal gebaseerd zijn op het huidige Europese classificatiesysteem ECLA en voldoen aan de classificatienormen van de World Intellectual Property Organization (WIPO).

Verschillende systemen
Momenteel hanteren de vijf grote octrooiverlenende instanties, verenigd in de zogeheten IP5 (Europa, VS, China, Japan en Zuid-Korea), verschillende systemen voor het zoeken naar en onderzoeken van octrooidocumenten. Deze omvangrijke systemen hebben ieder hun eigen merites. Zo gebruikt het EPO het ECLA, een verfijning van het IPC, een systeem dat al sinds 1971 bestaat. Het USPTO en het Japans Octrooibureau hanteren respectievelijk US Classifications en F Terms.

Huidige situatie onhandig
De desbetreffende instanties en met name de octrooi-informatiespecialisten en searchers ervaren de huidige situatie als onhandig. De Werkgemeenschap Octrooi-informatie Nederland pleit al langere tijd voor standaardisatie op dit terrein. Ook de IP5 onderkent dat de mondiaal toenemende octrooiactiviteiten een investering in classificatie rechtvaardigen. Zo blijft immers de hoge kwaliteit van octrooi-onderzoek gegarandeerd. Niet voor niets is harmonisering van de systemen een van de speerpunten (foundation projects) van haar beleid.

Als ook de drie Aziatische landen zich kunnen vinden in de plannen van het USPTO en het EPO, waar wel van wordt uitgegaan, duurt het nog een aantal jaren voordat het nieuwe systeem een feit is.