Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud
q

Herstelprocedure octrooi

Heeft u de jaartaks niet betaald voor uw octrooi? Of zijn de vereiste vertalingen niet op tijd ingediend en/of is er niet aan andere (geldigheids)voorwaarden voldaan? Dan kan uw octrooi in Nederland vervallen. Gelukkig is er een manier om deze octrooirechten terug te krijgen.

Om een vervallen octrooirecht te herstellen moet een 'verzoek tot herstel in vorige toestand' worden ingediend bij het Octrooicentrum Nederland. Deze herstelprocedure moet binnen twee maanden worden aangevraagd, te rekenen vanaf het moment dat de rechthebbende kennis heeft gekregen van de gemiste termijn en altijd binnen een jaar na de gemiste termijn.

Drie manieren waarop uw octrooi kan vervallen in Nederland:

1. Niet voldoen aan de formele (geldigheids)voorwaarden

2. Niet tijdig indienen van de vereiste vertalingen

3. Niet tijdig betalen van (jaar)taksen (met boete)

 
Patent restoration

Eén manier om uw octrooi te herstellen:

Neem contact op met Annelies de Bosch Kemper van V.O. Patents & Trademarks!

Een strenge procedure

Herstel van een Nederlands octrooirecht is alleen mogelijk als het verlies van het recht onbedoeld en ondanks alle zorgvuldigheid is opgetreden. Het Octrooicentrum Nederland is hierin zeer strikt en draait een vervallen octrooi niet zomaar terug. Het is daarnaast een bijzondere procedure, omdat deze valt onder het bestuursrecht en niet onder het burgerlijk recht zoals bijna alle (andere) IE-procedures.

Expert in herstelprocedures

Annelies de Bosch Kemper, advocaat bij V.O., is expert in het herstel van Nederlandse octrooirechten. In de afgelopen jaren heeft zij een succesvolle praktijk op dit gebied opgebouwd en is zij betrokken bij het merendeel van de herstelzaken in Nederland. Met haar kennis van IE-recht en bestuursrecht is zij de aangewezen persoon om Nederlandse octrooirechten te herstellen.

Vraag herstel van uw octrooi aan door V.O.

Heeft u een specifieke casus waarbij een octrooi is vervallen? Stuur hieronder een e-mail of neem direct contact op met Annelies via a.deboschkemper@vo.eu om de mogelijkheden van herstel te bespreken

Vul het aanvraagformulier in