Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud
q

Geheimhouding

Innoveren kost tijd en geld. Vallen en weer opstaan, betekent voor u telkens weer opnieuw investeren. Juist als het marktpotentieel of de kans op namaak groot is wilt u uw uitvindingen goed beschermen. Dit kan door middel van een octrooi, maar ook door geheimhouding of een combinatie ervan. Want ook voordat een octrooiaanvraag is ingediend, wilt u voorkomen dat er informatie op straat komt te liggen.

Onze experts adviseren u bij het maken van de juiste keuze. En zij helpen u graag bij octrooiering, het beschermen van knowhow, of het vastleggen van afspraken in een geheimhoudingsovereenkomst (NDA) of samenwerkingsovereenkomst.

Bescherming van knowhow

Geheimhouding wordt vaak toegepast op informatie van technische aard. Maar ook andere soorten informatie die worden aangeduid als ‘knowhow’ vallen onder bedrijfsgeheimen. Denk aan administratieve of commerciële informatie. Dit kan heel breed zijn; van recepten tot bouwplannen, en van leverancierslijsten tot bedrijfsstrategieën.

Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen

In Europa worden bedrijfsgeheimen beschermd door de EU-richtlijn die in Nederland is uitgewerkt in de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen. In andere delen van de wereld bestaan soortgelijke wetten en regels. De EU-richtlijn somt drie vereisten op voor informatie die als een handelsgeheim moet worden beschouwd:

  1. De informatie is ‘geheim’, wat betekent dat deze niet algemeen bekend is en alleen gemakkelijk toegankelijk voor mensen in relevante kringen (bijvoorbeeld ingenieurs in het geval van technische informatie, verkopers in het geval van klantgegevens, etc.);
  2. de informatie heeft commerciële waarde omdat ze geheim is (dus: de informatie zou haar waarde verliezen als ze niet langer geheim zou zijn);
  3. en er zijn ‘redelijke maatregelen’ genomen om de informatie geheim te houden.

In geval van een geschil worden deze criteria gecontroleerd om na te gaan of de informatie inderdaad een bedrijfsgeheim was en dus wettelijke bescherming verdient. Mocht later blijken dat het bedrijfsgeheim onrechtmatig is verkregen, gebruikt of gepubliceerd, dan voorziet de wet in financiële compensatie en andere maatregelen.

Maatregelen voor geheimhouding

Wat de 'redelijke maatregelen’ punt 3 uit de EU-richtlijn zijn, hangt sterk af van de specifieke situatie. Daarbij wegen ook de risico's die verbonden zijn aan het verlies van geheimhouding mee. Contractuele bepalingen zoals NDA’s en bepalingen in het arbeidscontract vormen vaak de basis. Een andere maatregel is het fysiek en/of elektronisch beperken en controleren van de toegang tot de informatie. Maar geheimen worden niet altijd moedwillig onthuld. De allerbelangrijkste maatregel is daarom interne bewustwording. Zorg dat men weet wat gevoelige informatie is; een simpel stempel met Confidential op een document helpt al. Maar denk ook aan het organiseren van personeelstrainingen over het omgaan met vertrouwelijke informatie.

Zelf aan de slag met een checklist

De Checklist-Bedrijfsgeheimen geeft u inzicht in de tien belangrijkste aandachtsgebieden bij een goede bescherming van uw bedrijfsgeheimen. Onze experts adviseren u graag over de maatregelen die nodig zijn om uw bedrijfsgeheimen te beschermen. Om deze maatregelen te laten meebewegen met de ontwikkelingen van uw bedrijf is het verstandig ze regelmatig tegen het licht te houden en bij te werken.