Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud
q

Procederen in IE-zaken

De advocaten van V.O. adviseren en procederen over alle IE-gerelateerde zaken waaronder octrooien, merken, auteursrechten, modellen, handelsnamen, domeinnamen, kwekersrechten, portretrechten, onrechtmatige slaafse nabootsingen en vergelijkende en misleidende reclame.

Inbreuk op intellectueel eigendom

Indien derden inbreuk maken op uw IE-rechten staan onze advocaten uiteraard ook klaar om u van advies te voorzien en u waar nodig bij te staan in juridische procedures.

De advocaten van V.O. zijn specialisten in het veld. Ze weten als geen ander welke instrumenten voorhanden zijn, hebben ruime ervaring met het leggen van bewijsbeslag of beslag op inbreukmakende goederen, het voeren van kort geding procedures wanneer sprake is van spoed en het verkrijgen van finale rechtelijke oordelen in bodemprocedures.

Wordt u beticht door een derde in verband met inbreuk op intellectuele eigendomsrechten? Ook dan staan onze advocaten voor u klaar.

Onze advocaten adviseren u graag

Bent u benieuwd wat de advocaten van V.O. in uw zaak kunnen betekenen? Of zoekt u advies over het optimaal benutten van uw intellectuele eigendomsrechten, bijvoorbeeld in het kader van (samenwerking)overeenkomsten? Neem contact met hen op via onderstaand contactformulier of via (0)70 - 352 42 24.

Vul het formulier in

Veelgestelde vragen over IE-procedures

Als u constateert dat een andere partij inbreuk maakt op uw intellectuele eigendomsrecht, zoals een octrooi, merkrecht, modelrecht, auteursrecht of handelsnaamrecht is het van groot belang om die partij zo snel mogelijk te sommeren of verzoeken om de inbreuk te staken. Dit kan door middel van het versturen van een sommatiebrief.

Een onthoudingsverklaring is een verklaring waarin de inbreukmakende partij verklaart de inbreuk te staken. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kunnen aanvullende verplichtingen worden opgenomen in de onthoudingsverklaring. Voorbeelden daarvan zijn de verplichting om (een deel van) de gemaakte juridische kosten van de andere partij te betalen, het verstrekken van informatie bijvoorbeeld over verkoopkanalen en het betalen van een boete zodra de inbreukmakende partij de afspraken uit de onthoudingsverklaring niet nakomt.

Wanneer u een sommatiebrief met betrekking tot vermeende inbreuk op een intellectuele eigendomsrecht heeft ontvangen, is het verstandig om een gespecialiseerde advocaat in te schakelen. De wederpartij meent kennelijk groot belang bij de aangekaarte kwestie te hebben. Een in het IE-recht gespecialiseerde advocaat kan de situatie beoordelen en u op de mogelijke (vervolg)stappen of oplossingen wijzen.

In bepaalde gevallen is er een noodzaak om te zorgen dat een partij die inbreuk op uw intellectuele eigendomsrechten maakt daarmee zo snel mogelijk stopt. In een kort geding (spoedprocedure) wordt de voorzieningenrechter om een snelle en voorlopige beslissing gevraagd, onder de voorwaarde dat sprake is van spoedeisendheid. De rechter kan bijvoorbeeld een verbod opleggen om de inbreukmakende producten op de markt te brengen. Indien u geen spoedeisend belang heeft, kan een bodemprocedure worden gestart.

Een kort geding wordt gestart met een dagvaarding bij de rechtbank. Daarna vindt de zitting zo snel mogelijk plaats. De gedaagde krijgt dan de gelegenheid om te reageren op de argumenten van de eiser en kan indien gewenst een tegenvordering instellen. Na de zitting wordt het vonnis meestal binnen enkele dagen of weken uitgesproken, afhankelijk van de spoedeisendheid van de zaak. Het is mogelijk om tegen dit voorlopige oordeel in beroep te gaan bij het Gerechtshof.

In een bodemprocedure kan de rechter een eindvonnis wijzen. De procedure vangt aan met een dagvaarding bij de rechtbank. De gedaagde krijgt de mogelijkheid om verweer te voeren door middel van een conclusie van antwoord. Vaak krijgen de partijen de gelegenheid om hun standpunten nader toe te lichten tijdens een mondelinge behandeling. In een bodemprocedure kan niet alleen worden gevorderd dat de andere partij stopt met de inbreukmakende handelingen, maar kan daarnaast ook schadevergoeding worden gevorderd. De rechter zal uiteindelijk een eindoordeel geven. Het is mogelijk om tegen dit vonnis in beroep te gaan bij het Gerechtshof.

Meer veelgestelde vragen