Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud
q

Juridische Quick Scan

Binnen uw organisatie gaan dagelijks tal van juridische documenten rond; van arbeidscontract tot licentie en NDA. De kans is groot dat het Intellectuele Eigendom (IE) van uw bedrijf hierin onderbelicht is. En dat is niet zonder risico's. Zo bestaat de kans dat uw bedrijfsgeheimen op straat komen te liggen of dat er discussie ontstaat over IE-rechten.

Om deze risico's snel en tegen een vast tarief in kaart te brengen, hebben wij de Juridische Quick Scan ontwikkeld. Deze scan maakt inzichtelijk of IE in uw juridische documenten contractueel goed is geregeld. Op de achterzijde vindt u een overzicht van de documenten die u door ons kunt laten beoordelen in de Quick Scan.

Enkele Quick Scan   € 700

✔ Beoordeling van één juridisch document naar keuze (zie onderstaand)

✔ Aanpassingen en suggesties direct benoemd

 

Brede Quick Scan   € 2.700

✔ Beoordeling van zes juridische documenten (zie onderstaand)

✔ Rapport met welke documenten aandacht behoeven

✔ Inclusief prijsopgave voor aanpassingen

 

In de scan wordt (de IE-clausule van) uw standaard juridische document van uw keuze beoordeeld naar Nederlands recht.

Juridisch document Aandachtspunten
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden of inkoopvoorwaarden Algemene voorwaarden vormen de basis van de rechten en verplichtingen van contractspartijen. Het is essentieel dat deze voorwaarden een passende IE-bepaling bevatten.
Arbeidsovereenkomst Het is belangrijk dat duidelijk is van wie de IE-rechten zijn als werknemers ontwerpen maken of uitvindingen doen.
Privacy-verklaring
De verklaring op uw website die uw klanten informeert over het gebruik en verwerkingswijze van hun persoonsgegevens dient aan de AVG-verplichtingen te voldoen.
R&D-overeenkomst De IE-clausule in een R&D-overeenkomst moet in elk geval een duidelijke afspraak bevatten over de eigendom en het gebruik van intellectuele eigendomsrechten (op resultaten).
Tenaamstelling
Als de tenaamstelling van een octrooi niet op orde is, kan dit grote gevolgen hebben bij licentiëring of handhaving van een octrooi. Voor maximaal twee octrooien wordt dit beoordeeld, onder voorwaarde dat u ook de overeenkomsten met alle betrokken uitvinders verstrekt.
Licentie-overeenkomst Het is van belang afspraken te maken over de reikwijdte van de licentie, exclusiviteit, rapportageverplichtingen, royalty’s, targets, optreden bij inbreuk en beëindiging. Bent u licentienemer? Dan worden maximaal twee licentie-overeenkomsten beoordeeld.
Overeenkomst inzake de
overdracht van (test)materiaal / MTA
De activiteiten die de ontvanger met het materiaal mag uitvoeren, wat met het materiaal moet gebeuren na de beëindiging van de overeenkomst en aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het (gebruik van het) materiaal verdienen aandacht.
Samenwerkingsovereenkomst De IE-clausule zou op zijn minst afspraken moeten bevatten over het gebruik van IE-rechten tijdens en na de samenwerking. Dit geldt ook voor het gebruik van IE-rechten op eventuele toekomstige resultaten.
Overeenkomst van
opdracht
Resultaten zoals ontwerpen en uitvindingen komen niet automatisch bij de opdrachtgever te liggen. Het is van belang om daarover afspraken te maken.
Overdracht octrooi /
IE-rechten
Een onjuiste overdracht van een octrooi of ander IE-recht kan bijvoorbeeld grote gevolgen hebben tijdens het tot stand brengen van die rechten, bij licentiëring of als een procedure gestart moet worden tegen een inbreukmaker.
Geheimhoudings-
overeenkomst /
NDA
Afspraken over geheimhouding van bedrijfsinformatie of innovaties zijn van groot belang om de mogelijkheid deze te beschermen via het IE-recht open te houden.

 

Direct aanvragen

Wilt u weten of alles op het gebied van IE in uw juridische documenten goed geregeld is? Vraag dan de Quick Scan aan via onderstaand formulier of bel 088 501 97 97.

Bel onze advocaten

Annemiek Tepper

Annemiek Tepper

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Partner
Teun van den Heuvel

Teun van den Heuvel

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Associate
Meer experts