Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Nieuws

De genetische schaar

Wetenschappers maken gebruik van technologieën waarmee genetische informatie in cellen kan worden gemanipuleerd, onder meer om de functie van deze genen te achterhalen. Dat is tijdrovend, moeilijk en soms onmogelijk werk. Nu, anno 2020, is het mogelijk om het genoom - de code van het leven - binnen een paar weken te veranderen. Dat kan met de zogenoemde CRISPR/Cas9-methode: de 'genetische schaar'. Wetenschappers Emmanuelle Charpentier en Jennifer A. Doudna ontvingen in oktober 2020 de Nobelprijs voor Scheikunde voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van deze methode. Lees verder

3D-merkbescherming voor Ritter Sport-verpakkingen gehandhaafd

Na meer dan tien jaar bittere juridische strijd met 'Milka'-merkhouder Mondelez heeft het Duitse Bundesgerichtshof nu de rechtsgeldigheid van de 3D-merken van Ritter Sport bevestigd. Lees verder

Versnelde OCN-onderzoeksprocedure voor coronabestrijdingsmiddelen

Voor uitvindingen die een rol spelen in de beheersing van het coronavirus biedt het Octrooicentrum Nederland (OCN), dat weer valt onder de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, een versnelde onderzoeksprocedure in digitale octrooidatabanken. Lees verder

Nieuwe partners en senior associates bij V.O.

Per 1 januari 2021 heeft V.O. er twee nieuwe partners bij: Tamara Elmore en Annemiek Tepper. Lees verder

COVID-19 update 7

De overheidsmaatregelen om COVID-19 te bestrijden hebben niet alleen invloed op uw bedrijfsvoering, maar kunnen ook gevolgen hebben voor u als octrooiaanvrager of octrooihouder. Lees verder

Octrooidatabanken bieden een schat aan informatie

Bent u regelmatig actief met technische innovatieprocessen? U kunt efficiënter innoveren en dus tijd en geld besparen door gebruik te maken van online octrooidatabanken met toegankelijke octrooi-informatie. Lees verder

Rising Stars en Notable Practitioners

Het Britse IE-blad Managing Intellectual Property publiceert jaarlijks in november een lijst van ‘Rising Stars in IP’. De lijst wordt samengesteld aan de hand van onder andere enquêtes onder IE-kantoren en beroepsbeoefenaars. Lees verder

IE-webinars enthousiast ontvangen

De eerste drie webinars van een reeks van zes over strategisch omgaan met IE konden op zeer veel belangstelling rekenen. Het eerste webinar ging over octrooien in het algemeen, het tweede over merk- en modelbescherming, en het derde webinar ging over octrooidatabanken en onderzoek. U kunt deze drie webinars terugzien via onze website. Lees verder

Samenwerken betekent ook eigendomsrechten regelen

“Zullen we samenwerken?” Als tech-driven ondernemingen elkaar die vraag stellen, gaan doorgaans aan beide zijden de hakken in het zand, want de onvermijdelijke vervolgvraag is bijna altijd: van wie worden de IE-rechten die uit die samenwerking voortkomen? Vooraf hierover afspraken maken, voorkomt frustratie achteraf. Lees verder

Nieuwe locatie voor kantoor Groningen

De Groningse vestiging van V.O. is per 7 december verhuisd naar de Leonard Springerlaan 17. Dertien jaar daarvoor, op precies dezelfde datum, had het kantoor de overstap gemaakt van Heresingel 7 naar Heresingel 3. Lees verder