Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Gedeeltelijke kwekersvrijstelling

Binnenkort wordt een wetsvoorstel voor een beperkte kwekersvrijstelling in de Rijksoctrooiwet 1995 ingediend.

Kwekers mogen dan vrijelijk geoctrooieerd materiaal gebruiken voor veredeling, maar voor de commerciële exploitatie van nieuwe plantenrassen blijft een licentie vereist. Bij de nadere uitwerking van de beperkte vrijstelling met de betrokken sectoren wordt gestreefd naar een juiste balans tussen de belangen van kwekers en industrie, aldus demissionair minister Verhagen.