Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Geen uitzonderingen op verbod op dubbele octrooiering

In principe is het mogelijk dat het Europees octrooibureau (EOB) meerdere octrooien op precies dezelfde uitvinding verleent, als de aanvragen voor die octrooien dezelfde datum hebben.

Dit wordt echter  als ongewenst gezien als het gaat om octrooien van eenzelfde aanvrager. Men spreekt dan van dubbele octrooiering.

Het Europees octrooiverdrag (EOV) verbiedt zulke dubbele octrooiering door dezelfde aanvrager niet uitdrukkelijk. Een kamer van beroep vond het integendeel mogelijk gerechtvaardigd dat de aanvrager zodoende zijn beschermingsduur mag optimaliseren:20 jaar vanaf de indiening van de datum van de eerste octrooiaanvraag, naast 20 jaar vanaf de datum van een tweede octrooiaanvraag die een jaar later is ingediend, maar dezelfde prioriteit heeft.

In G4/19 besliste de grote kamer van beroep van EOB echter dat zulke dubbele octrooiering zonder uitzondering verboden is. Uit documenten ter voorbereiding van het EOV bleek dat de delegaties van de verdragsluitende staten dit zo bedoeld hadden, en het EOB is daaraan gebonden. Nadat een octrooi als eerste is verleend moet een andere octrooiaanvraag van dezelfde aanvrager op dezelfde materie afgewezen worden.

Beste handelswijze

Als een aanvrager twee Europese octrooiaanvragen heeft waarvan de laatst ingediende de prioriteit inroept van de eerste, doet de aanvrager er daarom beter aan om de eerste Europese octrooiaanvraag voor verlening in te trekken, of verschillende materie te claimen in de octrooiaanvragen. Dat was ook al zo voor G4/13. De voorwaarde van dezelfde materie (“same subject matter”) die G4/19 stelt voor het verbod op dubbele octrooiering geldt niet bij verschillende materies waartussen deels overlap bestaat. Een klein verschil is meestal voldoende om het verbod te voorkomen.

Voor Nederlandse octrooien is dit anders geregeld. Daar verliest het octrooi op de eerste octrooiaanvraag zijn rechtsgevolgen voor zover het betrekking heeft op dezelfde uitvinding als het octrooi op de latere aanvrage die de prioriteit inroept. In tegenstelling met Europa, waar het laatst te verlenen octrooi zijn geldigheid verliest, wat meestal de laatste aanvraag betreft, verliest in Nederland het octrooi op de eerste aanvraag zijn geldigheid.

Also see these experts

Gijs de Iongh

Gijs de Iongh

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Associate
Herman Witmans

Herman Witmans

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Partner
Meer experts