Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Het effect van Brexit op IE-rechten

Na de forse verkiezingsoverwinning van Boris Johnson op 12 december j.l. ziet het er naar uit dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zal verlaten, met of zonder ‘deal’. Het parlement heeft eerder expliciet uitgesproken dat bestaande IE-rechten die in EU-verband zijn vastgelegd worden gewaarborgd, zowel bij een ‘deal’ als bij een ‘no deal’ Brexit. Hieronder een toelichting.

Geen effect op octrooirechten

Octrooien zijn nationale rechten. Een Brexit heeft dus geen effect op uw octrooirechten, ook als deze zijn verleend via bijvoorbeeld de Europese octrooiprocedure. Na een Brexit blijft het VK aangesloten bij het Europees Octrooiverdrag. Nieuwe octrooirechten in het VK kunnen dus nog steeds verkregen worden via een Europees octrooi.

Verder bestaat er momenteel nog onduidelijkheid over de mogelijke gevolgen van een Brexit ten aanzien van aanvullende beschermingscertificaten (ABC’s).

Wel invloed op parallelimport

Het vertrek kan wel invloed hebben op de parallelimport tussen EU landen en het VK, die nu mogelijk is door ‘uitputting’ van het octrooirecht. Dit houdt in dat als een geoctrooieerd product eenmaal (met toestemming van de octrooihouder) verkocht is binnen de EU, het vrij verhandelbaar is in de rest van de EU. Ook als er in die landen octrooien zijn. Na een Brexit (zonder afspraken hierover) vervalt dit recht en wordt het niet meer mogelijk dit ‘uitputtingsrecht’ uit te oefenen voor het VK. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid import en export tussen EU en het VK te verbieden.

Omzetting Europese merk- en modelregistraties naar nationale VK-rechten

In het VK kunt u merk- en modelrechten vastleggen via een nationale registratie of een Europese registratie. Na een Brexit worden bestaande Europese merk- en modelregistraties, met behoud van de aanvraag- en registratiedatum, omgezet naar equivalente nationale registraties in het VK. Voor deze VK-rechten betaalt u dan voortaan apart instandhoudingskosten.

Lopende Europese merk- en modelaanvragen kunnen binnen negen maanden na de Brexit als nationaal VK-recht worden gedeponeerd. Hierbij blijven de oorspronkelijke aanvraag- en prioriteitsdatum van de EU-registraties behouden. U betaalt hiervoor apart inschrijvingskosten.

Het proces en tijdspad van deze inschrijvingen verschillen al naargelang het een Deal of No-Deal Brexit wordt:

Deal

No-Deal

 • Er volgt een overgangsperiode;
 • Geregistreerde Uniemerken en Gemeenschapsmodellen blijven rechtsgeldig in het VK gedurende de overgangsperiode;
 • Na het einde van de overgangsperiode worden bestaande rechten omgezet naar een equivalent nationaal VK recht; en
 • Lopende aanvragen kunnen (in ieder geval) tot 30 september 2021 als nationaal VK-recht worden gedeponeerd.
 • Het VK verlaat de EU. Er volgt geen overgangsperiode;
 • Geregistreerde rechten worden omgezet naar equivalente nationale VK rechten; en
 • Lopende aanvragen kunnen tot 12 januari 2020 via een regulier depot in het VK worden aangevraagd met behoud van aanvraag- en prioriteitsdatum.

Meer informatie na besluit Brexit

Het is in het licht van de recente ontwikkelingen op dit moment nog onduidelijk wanneer/of en hoe het VK de EU zal verlaten. Zodra er een besluit is genomen over een Brexit, dan ontvangen onze klanten nadere informatie. Heeft u voor die tijd nog vragen? Neem dan contact op met een van  onze experts.

Bekijk ook deze experts

Dirk de Jong

Dirk de Jong

 • Europees en Nederlands octrooigemachtigde
 • Senior Associate
Michiel van Rooij

Michiel van Rooij

 • Europees en Nederlands octrooigemachtigde, European Patent Litigator
 • Partner
Meer experts