Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

IKEA: sterk maar niet gelukkig

Uit onderzoek (door adviesbureau Consult Brand Strategy) is IKEA naar voren gekomen als het sterkste merk van 2007. IKEA wist in de populariteitspoll zelfs Google achter zich te houden.

Des te wranger is het dan ook dat IKEA in een tweetal recente rechtszaken over haar merk en logo aan het kortste eind heeft getrokken.

Geelblauw
Allereerst bepaalde de Rechtbank Den Haag dat het geelblauwe logo van IKEA niet bekend genoeg is om met succes op te treden tegen het logo van bouwmarktketen MULTIMATE. Ook al bestaat dat logo uit eenzelfde blauwe rechthoek, met daarin een gele ovaal. Het lijkt moeilijker te weerleggen dat in elk geval de naam IKEA in heel Europa zeer bekend is. Dat meende IKEA ook en het bedrijf stelde bij het Europese merkenbureau (OHIM) een nietigheidsactie in tegen het depot van een merk IDEA, voor onder andere meubelen.

Verwarring niet aannemelijk
Het OHIM honoreerde de claim van IKEA, en in eerste instantie werd het merk IDEA nietig verklaard. De houder van dat merk ging echter in beroep, en kreeg daarin gelijk. Het merk IDEA bleefgeregistreerd. IKEA ging op haar beurt tegen die uitspraak in beroep bij het Europese Gerecht van Eerste Aanleg, dat op 16 januari jl. oordeelde dat de merken IKEA en IDEA niet voldoende overeenstemmen om verwarring aannemelijk te maken.

Nauwelijks overeenstemming
Het Hof oordeelde, kort gezegd, dat de beide merken visueel en auditief slechts in vrij geringe mate overeenstemmen, terwijl een begripsmatige overeenstemming zelfs geheel afwezig is. De totaalindruk verschilt dus voldoende. Omdat het vaste rechtspraak is dat bekende, sterke merken een ruimere beschermingsomvang verdienen, zal bovengenoemde uitspraak van het Gerecht van Eerste Aanleg IKEA rauw op het dak gevallen zijn. IKEA kan zich wellicht troosten met de gedachte dat het in de ogen van de consument wel een sterk merk is.