Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Nieuw-Zeelandse octrooiwet strenger

Met ingang van 13 september 2014 is  in Nieuw-Zeeland een nieuwe octrooiwet van kracht. Deze wet is op een aantal punten strenger dan de voorganger.

In de nieuwe wet wordt er bij de beoordeling van de octrooiconclusies niet meer alleen gelet op nieuwheid, maar ook op inventiviteit en industriële toepasbaarheid. Ook geldt voortaan een absolute nieuwheidvereiste zonder geografische beperking. Bij eventuele aanpassing van de conclusies wordt strenger beoordeeld of de beschrijving hiervoor wel voldoende basis biedt. Verder is het aantal zaken dat uitgezonderd is van octrooiring uitgebreid met onder andere computerprogramma’s  plantvariëteiten en medische werkwijzen.

Procedurele wijzigingen
Ook de aanvraagprocedure is gewijzigd. Zo vindt het verzoek om inhoudelijke beoordeling (examination) niet meer automatisch plaats en is de termijn voor gereedmaken van de aanvrage verkort van maximaal achttien tot twaalf maanden. Verder dient men nu jaarlijks taksen te voldoen, zowel vóór als ná verlening. Voor derden zijn er meer mogelijkheden om, na verlening van een octrooi, de geldigheid aan te vechten. De strengere regels voor invalidatie gelden hierbij voor octrooien die na de ingangsdatum van de nieuwe wet zijn verleend.

Effecten op bescherming
Wat betreft inbreuk is het niet langer mogelijk op te treden tegen voorgebruik waarbij een derde de uitvinding reeds eerder toepaste. Ook wordt een uitzondering gemaakt met betrekking tot onderzoeksdoeleinden.  Aan de andere kant strekt de beschermingsomvang zich nu ook uit tot indirecte inbreukhandelingen, zoals het verschaffen van een wezenlijk onderdeel van de uitvinding.

Met de nieuwe criteria is de beoordeling grotendeels in lijn gekomen met de regels die al langer in de rest van de wereld gelden, waaronder Europa. De procedure wordt op een aantal punten ingewikkelder met nieuwe regels. Daarom is het ook voor Nieuw-Zeeland van belang dat de octrooiaanvrage vanaf het begin zorgvuldig wordt opgesteld en professioneel begeleid.