Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Octrooidatabanken bieden een schat aan informatie

Bent u regelmatig actief met technische innovatieprocessen? U kunt efficiënter innoveren en dus tijd en geld besparen door gebruik te maken van online octrooidatabanken met toegankelijke octrooi-informatie.

Octrooidatabanken zijn met meer dan 100 miljoen octrooipublicaties een bron van inspiratie. Zij geven u informatie die relevant kan zijn voor uw eigen productontwikkeling en octrooistrategie, maar ook over de ontwikkelingen op uw vakgebied en over concurrenten. Door deze informatie op tijd te bekijken voorkomt u ook dat u het wiel opnieuw uitvindt of dat u inbreuk maakt op rechten van anderen.

Allereerst is het goed om te weten dat er grofweg twee typen databanken zijn: publieke en commerciële databanken. Publieke databanken zijn vrij toegankelijk. Ze bestaan voornamelijk uit de octrooidatabanken en registers van officiële octrooiverlenende instanties waar men octrooi aanvraagt. Voorbeelden hiervan zijn het Nederlandse octrooiregister, de databank en het register van het Europees Octrooibureau en het register van het Amerikaanse Patent & Trademark Office.

Publieke databanken

Publieke databanken hebben ieder hun eigen informatie en zoekmogelijkheden. De een geeft informatie over de actuele status van octrooien en octrooiaanvragen, zoals de nationale registers en het register van het Europees Octrooibureau. De ander geeft alleen informatie over de inhoud daarvan. Wilt u het octrooi inhoudelijk bekijken? Kijk dan in algemene publieke databanken zoals Espacenet en Google patents.

Commerciële databanken

Over het algemeen volstaan de publieke databanken wanneer u een specifiek octrooi wilt opzoeken of een eerste indruk van octrooiliteratuur in een bepaald technologisch gebied wilt krijgen. Maar u kunt zich voorstellen dat voor de analyse van big data en het doen van bijvoorbeeld een inbreukonderzoek gespecialiseerde programma’s nodig zijn. Dan zijn er (betaalde) programma’s zoals Questel van Orbit, Derwent Innovation van Clarivate en PatBase van Minesoft. Deze commerciële databanken zijn krachtig in het zoeken op verschillende combinaties van zoekcriteria en in de manieren waarop u de resultaten kunt presenteren. V.O. beschikt over een team van octrooi-informatiespecialisten die van dergelijk gespecialiseerde programma’s gebruikmaken.

Publicatie van octrooien

Iedere octrooiaanvraag wordt na ongeveer anderhalf jaar gepubliceerd door de octrooiverlenende instantie en daarna opgenomen in de publieke en commerciële databanken. Zodra het octrooi verleend is, is ook het octrooi in databanken te vinden. Informatie die over het octrooi of de octrooiaanvraag gepubliceerd wordt, betreft bijvoorbeeld:

 • naam van aanvrager en uitvinder;
 • datum van indiening en publicatie;
 •  status van de aanvraag; of deze al dan niet is verleend of nog van kracht is;
 •  in welke landen of regio’s het octrooi is aangevraagd en verleend;
 •  de beschreven innovatie;
 •  de beschermingsomvang van een octrooi zoals bepaald door de conclusies.

Voorbeeld van landscaping of IP mapping, een veel toegepaste vorm van octrooionderzoek

Input voor uw bedrijfsstrategie

Marijke Westra, octrooigemachtigde en hoofd van het team van octrooi-informatiespecialisten bij V.O.: “Databanken bevatten een schat aan informatie over de aanvragers en hun innovaties. Dat is waardevolle input voor uw bedrijfsstrategie. Zeker als u de informatie van meerdere octrooifamilies combineert, ziet u waar de belangrijkste bedrijven of instanties zich mee bezighouden. U krijgt bovendien inzicht in de omvang van hun octrooiportefeuille en dus hun innovatiekracht. Interessant om te weten als u zelf een innovatie heeft gedaan, of wanneer u uw product of technologie verder wilt ontwikkelen.”

Wilt u meer weten over het gebruik van octrooidatabanken?

Kijk dan ook ons webinar ‘Octrooidatabase en onderzoek’ van 26 november j.l. terug.  Daarin komen de meest voorkomende typen onderzoek, zoals nieuwheids- en inbreukonderzoek, aan bod.

Wilt u weten wat onderzoek in octrooidatabanken voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Marijke Westra.

Punch Powertrain

Punch Powertrain biedt hybride transmissies voor de wereldwijde auto-industrie en is marktleider op dit gebied. Innovatie is de belangrijkste drijfveer om hun visie ‘Our powertrains drive a sustainable world!’ waar te maken. Intellectueel eigendom speelt daarom een cruciale rol bij hun R&D en bij het nemen van strategische beslissingen.

Pascal van Troost, Global Intellectual Property manager bij Punch Powertrain, legt uit: “Octrooien zijn publiekelijk beschikbaar. Hiermee delen bedrijven ook hun innovatie met de wereld. Daarom bieden octrooien veel strategische informatie, als u de juiste middelen en vaardigheden heeft om de relevante informatie voor uw bedrijf te vinden”.

Het analyseren van octrooien en het verkrijgen van inzicht in de R&D-strategie van de industrie is voor Punch Powertrain erg belangrijk. Zo helpt het:

 • om innovatie te stimuleren en zich te onderscheiden van de concurrentie;
 • bij het verkennen van partnerschappen en het vinden van geïnteresseerde partijen bij het kopen of licentiëren van octrooien; en
 • om IE-risico’s te dekken, wat betekent dat men kan uitsluiten dat innovaties deel uitmaken van een ander, reeds bestaand octrooi.

Bekijk de video over Punch Powertrain in het webinar.

 

Een bijdrage van

Portretfoto van Marijke Westra

Marijke Westra

 • Europees en Nederlands octrooigemachtigde, European Patent Litigator
 • Senior Associate

Bekijk ook deze experts

Jetze Beeksma

Jetze Beeksma

 • Europees en Nederlands octrooigemachtigde, European Patent Litigator
 • Partner
Eline van Kappel

Eline van Kappel

 • Europees en Nederlands octrooigemachtigde
 • Associate
Meer experts