Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Pas op voor stille wijzigingen Rijksoctrooiwet

Legal

Stel dat u aan een project werkt waarbij u te maken heeft met een uitzonderingssituatie op octrooibescherming. Dit zouden bijvoorbeeld beperkingen kunnen zijn zoals de Bolar-vrijstelling, de vrijstelling voor experimenteel gebruik, of vrijstellingen met betrekking tot gebruik op schepen of vliegtuigen. Bij het nagaan van de wettekst afgelopen juli zou u voor een verrassing zijn komen te staan.

De Rijksoctrooiwet (ROW) is nogal ingrijpend gewijzigd, en zonder brede aankondiging naar het gebruikerspubliek. De regering heeft in 2019 namelijk besloten om de ROW aan te passen om unitaire octrooibescherming mogelijk te maken, en om de ROW in overeenstemming te brengen met de bepalingen inzake unitaire octrooibescherming middels het UPC. Het was echter op dat moment  nog niet bekend  wanneer het UPC er zou komen. Daarom zouden de overeengekomen wijzigingen van de ROW in werking treden bij Koninklijk Besluit op een later te bepalen datum.

Bij Koninklijk Besluit van 3 april 2023 werd aangekondigd dat de  voorgenomen wijzigingen aan de ROW op 1 juni 2023 in werking zouden treden. Vanaf die datum zijn de bepalingen over onder andere de beschermingsomvang, directe en indirecte inbreuk en uitzonderingen op octrooibescherming in lijn gebracht met de bepalingen in de overeenkomst over unitaire octrooibescherming. Hierdoor wordt het risico op divergerende beslissingen verminderd.

Raadpleeg uw VO-octrooigemachtigde voor een gedetailleerde uitleg over de wijzigingen, en wat deze betekenen in uw situatie.

Bekijk ook deze experts

Karel de Jong

Karel de Jong

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Associate
Alexander van Loon

Alexander van Loon

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde
  • Senior Associate
Meer experts