Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Personeel en IE-rechten

In Nederland kennen we werkgevers-IE-rechten. Met andere woorden: intellectuele-eigendomsrechten voortvloeiend uit werkzaamheden die door werknemers worden verricht, komen toe aan de werkgever. Voorwaarde daarbij is wel dat de werkzaamheden van de werknemer binnen de functieomschrijving vallen. Een goede functieomschrijving is dus belangrijk. Ook is het zaak heldere afspraken te maken over de vergoeding die de werknemer krijgt.

Belangrijk is ook dat de rechten op de vinding worden overgedragen van de werkmaatschappij (de werkgever) op een aparte vennootschap. Daarbij dient men rekening te houden met het feit dat in een aantal landen, waaronder Amerika, Canada, Brazilië, Indië, Zuid-Afrika en Mexico, toestemming van de uitvinders is vereist bij overdracht. Ook in het geval dat de werkgever rechthebbende is. Om die reden dient in de arbeidsovereenkomst de verplichting te worden opgenomen, die na beëindiging doorloopt, om medewerking te verlenen in geval van overdracht. Verder is het raadzaam om te weten waar (ex-)werknemers te bereiken zijn. De termijnen voor het verkrijgen van deze toestemming tot rechtenoverdracht zijn soms namelijk vrij kort.

Overigens kan de werkrelatie worden beheerst door een ander recht dan het Nederlandse. In dat geval kan het bovenstaande soms iets anders zijn. Aarzel niet om uw (standaard) arbeidsovereenkomst even te laten nazien.