Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Seminar innovatiebox

Door de omvorming van de zogeheten octrooibox in een “innovatiebox” in de vennootschapsbelasting per 1 januari 2010, zal het belastingvoordeel over innovatieve winsten substantieel toenemen.

Met name in de high tech industrie biedt dit kansen voor belastingbesparingen. Daarom organiseert Vereenigde in samenwerking met Mazars Accountants & Belastingadviseurs en Octrooicentrum Nederland op donderdag 14 januari 2010 een seminar over de kansen van de innovatiebox in relatie tot octrooien. Het seminar zal worden gehouden in het Conference Center van de High Tech Campus Eindhoven, en is in de eerste plaats bedoeld voor CFO”s en controllers binnen het MKB. Deelname is gratis.

Programma
– Ontvangst om 15.00 uur (aanvang seminar 15.30 uur).
– Opening en voorwoord door Jan Wingens (HTCE).
– Inleiding door Johannes van Melle (VEREENIGDE). Wat is een octrooi is en hoe kan men octrooi verkrijgen? Ook wordt kort ingegaan op de kansen voor makers van software applicaties.
– De octrooivoucher als tegemoetkoming in de kosten van het aanvragen van een octrooi, door Jan Pol (VEREENIGDE).
– Veranderingen in de fiscale regelgeving per 1 januari 2010, door Harm Kolen (Mazars). De vennootschapsbelasting over innovatieve winsten met producten en diensten die gedeeltelijk te danken zijn aan octrooien, vermindert van 10 naar 5 procent. Het maximum voor deze regeling vervalt. De innovatiebox wordt zeer interessant voor innoverende bedrijven die winstgevend zijn of winst verwachten.
– Administratieve spelregels en randvoorwaarden rondom de toepassing van de innovatiebox, door Rens Brooimans (Mazars). Een goede voorbereiding voorkomt problemen achteraf.
– Overzicht van de kosteloze voorlichting die Octrooicentrum Nederland kan bieden, door Hans Helsloot (Octrooicentrum Nederland).
– Afsluiting en borrel (vanaf 17.30 uur).

Aanmelden
Als u zich wilt opgeven voor dit seminar, neem dan contact op met Lotte van den Hurk, telefoon 040 – 250 33 33.
Voor meer informatie kunt u ook terecht bij Freek Smit, telefoon 040 – 250 33 11.