Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Snelweg naar octrooiverlening

In parallelle octrooiverleningsprocedures in meerdere landen wordt in principe hetzelfde werk meerdere keren gedaan. Vertraging en extra kosten zijn het gevolg.

Inspanningen om dit door centralisatie te voorkomen, hebben onder meer geleid tot het Europees Octrooiverdrag en het PCT-octrooiverdrag. Daarnaast zijn de laatste jaren bilaterale en trilaterale samenwerkingen tussen octrooiverlenende instanties in opkomst, zoals het Patent Prosecution Highway (PPH)-systeem. Daarin worden over en weer positieve octrooieerbaarheidsoordelen erkend als basis voor gestroomlijnde afhandeling.

Om in aanmerking te komen voor de gestroomlijnde PPH-afhandeling, moet een positief octrooieerbaarheidsoordeel zijn afgegeven door het bureau van indiening van de eerste octrooiaanvraag (Office of First Filing – OFF) van een serie. Dit positieve octrooieerbaarheidsoordeel moet dan met een verzoek om toepassing van de PPH worden ingediend bij het bureau waar de betreffende verdere overeenkomstige octrooiaanvraag van die serie is ingediend (Office of Second Filing – OSF). Een eerste octrooiaanvraag ingediend bij het Octrooicentrum NL maakt geen PPH mogelijk, want het Octrooicentrum NL heeft geen PPH-afspraken gemaakt. Bij het Amerikaans octrooi- en merkenbureau volgt op een PPHverzoek binnen twee tot drie maanden een eerste bericht van de Examiner. Het verleningspercentage na PPH is 90%, terwijl dit gemiddeld rond de 50% ligt.

Als in een PCT-octrooiaanvraag de opinie bij het nieuwheidsrapport bezwaren bevat (en dus niet positief is), maar die bezwaren met één of twee antwoorden te ondervangen of weerleggen lijken, maakt de PPH het aanvragen van de optionele voorlopige beoordeling extra aantrekkelijk. Een positief octrooieerbaarheidsoordeel van het Europees Octrooibureau (als OFF) in de PCT-fase opent namelijk vroegtijdig de PPH-deur bij het Japans octrooibureau en het Amerikaans octrooi- en merkenbureau. Dit biedt uitzicht op snelle octrooiverlening zonder discussie met de Examiners in die landen. Het PPH-verzoek moet namelijk wel worden ingediend voordat het OSF is begonnen met de inhoudelijke beoordeling.