Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

USPTO stelt looptijd octrooien bij

De Amerikaanse octrooiwet schrijft voor dat de looptijd van octrooien wordt uitgebreid als de behandeling ervan, door het US Patent and Trademark Office (USPTO), vertraging oploopt.

De rechter heeft beslist dat het daarvoor tot nu toe een verkeerde berekening hanteerde. Het USPTO biedt nu de mogelijkheid om de loopduur voor recent verleende octrooien te laten herberekenen.

Wettelijk voorgeschreven aanpassing
De aanpassingsmogelijkheid is ingevoerd nadat de Verenigde Staten overschakelden van octrooien met een loopduur van zeventien jaar na verlening naar octrooien met een loopduur van twintig jaar na aanvragen van het octrooi. Na protest dat octrooihouders zodoende het slachtoffer zouden worden van vertragingen bij het USPTO, heeft de wetgever een regeling ingevoerd met recht op bijtelling naarmate het USPTO zich niet aan bepaalde termijnen heeft gehouden en daarnaast recht op bijtelling bij verlening na meer dan drie jaar.

De wet bevat ook een bepaling dat bij overlap van de betrokken vertragingsperioden de bijtelling de feitelijke vertraging niet mag overtreffen. Het USPTO vond dat bijtelling met meer dan de feitelijke vertraging altijd uitgesloten was. De rechter heeft recent beslist dat deze lezing in strijd is met de letter van de wet, die de werking van de bepaling beperkt tot het geval van “overlap” bij het ontstaan van de vertragingen. Vertragingen door het missen van termijnen door het USPTO in de eerste drie jaar moeten zodoende twee keer worden bijgeteld als ze ook tot verlening meer dan drie jaar na de aanvraag leiden. De rechter zag wel dat dit misschien niet de bedoeling was, maar omdat de wetstekst eenduidig is, kan de rechter er niet van afwijken.

Gevolgen
Door de sterke groei van het aantal octrooiaanvragen en bezettingsproblemen bij het USPTO zijn lange vertragingen tegenwoordig eerder regel dan uitzondering. De aanpassing treft daarom veel octrooien. De wet is zo ingewikkeld dat het USPTO een computerprogramma nodig heeft om uit te rekenen hoeveel aanpassing van de loopduur beschikbaar is. Het USPTO is nu bezig dit programma bij te werken, voor toepassing op toekomstige octrooien. Voor octrooien die minder dan ongeveer een half jaar geleden verleend zijn, is op verzoek een herberekening mogelijk.