Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Wijzigingen Benelux merkenwet

Op 1 juni 2018 zijn twee belangrijke wijzigingen in de Benelux merkenwetgeving in werking getreden. De eerste betreft de mogelijkheid voor merkhouders om zich buiten de rechter om te verzetten tegen de geldigheid van reeds ingeschreven merken. De tweede wijziging betreft de mogelijkheid om zich in een oppositieprocedure te verzetten tegen de inschrijving van een jonger merk voor niet-soortgelijke waren of diensten. Hieronder volgt een korte uitleg.

Administratieve doorhalingsprocedure buiten de rechter om

Met ingang van 1 juni 2018 is het voor houders van oudere merken of andere belanghebbenden mogelijk om zich bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) te verzetten tegen de geldigheid van reeds ingeschreven merken. Hiertoe is een nieuwe adminis tratieve procedure bij het BBIE ingesteld, waardoor nu ook buiten een gerechtelijke procedure om kan worden opgetreden. Voorheen kon een dergelijke procedure alleen bij de rechtbank aanhangig worden gemaakt. Er bestaan hierbij twee verschillende mogelijkheden, te weten de vordering tot nietigverklaring en de vordering tot vervallenverklaring.

Een vordering tot nietigverklaring kan worden ingesteld op absolute gronden, bijvoorbeeld wanneer het merk niet voldoet aan het vereiste van onderscheidend vermogen, of op relatieve gronden, in geval van gelijkenis met een ouder geregistreerd merk. Een vordering tot vervallenverklaring kan worden ingesteld wanneer een merk niet of niet-normaal wordt gebruikt. Wanneer een merk gedurende een periode van vijf aaneengesloten jaren niet wordt gebruikt voor de daarvoor ingeschreven waren en diensten, kan deze vervallen worden verklaard. Het vervallen merk vormt dan geen barrière meer ten opzichte van een jonger merk.

Via deze nieuwe procedure kan op een laagdrempelige, snelle en efficiënte wijze de doorhaling van een merk worden gevorderd. Daarnaast blijft de mogelijkheid om dit voor te leggen aan de rechter echter gewoon bestaan. Het verschilt per geval wat de meest passende optie is. De te nemen route zal afhangen van de omstandigheden van de zaak in kwestie. Onze merkengemachtigden adviseren u hier graag over.

Uitbreiding mogelijkheden voor bekende merken in opposities

Sinds 1 juni 2018 is het voor houders van bekende merken eveneens mogelijk om zich bij het BBIE in een oppositieprocedure te verzetten tegen de inschrijving van een jonger merk voor niet-soortgelijke waren of diensten. Daarbij geldt dat door het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit, of afbreuk wordt gedaan aan, het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere, bekende merk. Voorheen konden merkhouders van bekende merken in oppositieprocedures slechts optreden op grond van verwarringsgevaar.

Heeft u vragen over deze wijzigingen, neem dan contact op met onze merkengemachtigden.

Bekijk ook deze experts

Raquel Alvarez

Raquel Alvarez

  • Europees en Benelux merken- en modellengemachtigde
  • Associate
Alissa Gondoin-van ‘t Klooster

Alissa Gondoin-van ‘t Klooster

  • Europees en Benelux merken- en modellengemachtigde
  • Associate
Meer experts