Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud
q

Strategisch omgaan met intellectueel eigendom

Intellectueel eigendom, ook wel afgekort als IE of in het Engels als IP (Intellectual Property), is een verzamelnaam voor rechten op creaties en innovaties, zoals teksten, foto’s, ontwerpen, merken, uitvindingen. Als eigenaar van deze rechten heeft u zeggenschap over deze creaties en ideeën. Zo kunt u bijvoorbeeld anderen verbieden deze te gebruiken, of ze expliciet toestemming geven om deze wel te gebruiken.

Verschillende soorten van het intellectuele eigendom

Er zijn verschillende vormen van het Intellectuele eigendom. Sommige IE-rechten ontstaan vanzelf zoals het Auteursrecht, beschreven in de auteurswet, dat krijg je automatisch bij het schrijven van een tekst of het maken van een tekening. Andere IE-rechten moet je wel registreren, in ieder land is dit weer anders. Een overzicht van de verschillende soorten IE-rechten vindt u hier.

Voorbeeld van IE-rechten

Op één product kunnen meerdere IE-rechten zijn vastgelegd. Neem bijvoorbeeld dit horloge. Het merk hiervan kan beschermd worden via het merkenrecht, de vorm van het uurwerk kan worden vastgelegd in modelrecht en de techniek waardoor de wijzers de juiste tijd aangeven door middel van een octrooi, ook wel patent genaamd, in het octrooirecht.

Een investering die u terugverdient

Intellectueel eigendom is het specialisme van V.O. Wij leggen uw idee vast in een patent/ octrooi of dragen zorg voor de registratie van uw merk of model. Dat versterkt niet alleen uw concurrentiepositie, het maakt u ook aantrekkelijker voor partners en biedt mogelijkheden voor licenties of verkoop. Bovendien voorkomt u dat anderen met uw technologie of naam aan de haal gaan. Door strategisch om te gaan met uw intellectueel eigendom laat u uw creaties en innovaties optimaal renderen.

Waar kunnen we u concreet mee helpen?

Juridische ondersteuning

In samenwerking met onze octrooi- en merken- en modellengemachtigden verlenen onze advocaten ook diverse juridische diensten op het gebied van intellectuele eigendom. We leveren advies bij geschillen en ondersteunen onder meer bij arbeidsovereenkomsten, licentieovereenkomsten, Non Disclosure Agreements (NDA’s) en verkoop van IE. De rechtspraktijk van V.O. wordt gekenmerkt door korte lijnen en dienstverlening op maat.