Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud
q

Nieuws

Owner of patent

Is mijn patent van mij?

Allerhande veranderingen ten aanzien van de eigendom van octrooien laten zich grofweg opsplitsen in een juridisch deel en een administratief deel. Zodra het juridische deel – fusie-aktes, licenties, et cetera – achter de rug is, volgt een stap die soms wat onderbelicht blijft: de inschrijving en administratieve verwerking van deze veranderingen in de (octrooi)registers in binnen- en buitenland. Ons gespecialiseerde team van de afdeling Overdrachten staat u daarin graag bij. Lees verder
Transfer of rights & priority

Overdracht en het recht op prioriteit: goed regelen!

Als een uitvinder een octrooiaanvrage indient, is nog niet altijd bekend wie uiteindelijk eigendom zal krijgen over het octrooi. Net als alle goederen, is ook een octrooi(aanvraag) overdraagbaar. Maar de overdracht is wel aan strikte regels gebonden. Regelt u dit niet goed, dan loopt u grote risico’s. Verlies van het octrooi in het ergste geval. Lees verder