Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Is mijn patent van mij?

Owner of patent

Allerhande veranderingen ten aanzien van de eigendom van octrooien laten zich grofweg opsplitsen in een juridisch deel en een administratief deel. Zodra het juridische deel – fusie-aktes, licenties, et cetera – achter de rug is, volgt een stap die soms wat onderbelicht blijft: de inschrijving en administratieve verwerking van deze veranderingen in de (octrooi)registers in binnen- en buitenland. Ons gespecialiseerde team van de afdeling Overdrachten staat u daarin graag bij.

Waarom zou u na zo’n juridische exercitie óók de (octrooi)registers willen laten aanpassen? Daarvoor zijn diverse redenen denkbaar.

Derdenwerking
Inschrijving zorgt in de regel dat derden op de hoogte worden gebracht van de nieuwe situatie (derdenwerking). U kunt door inschrijving betrekkelijk makkelijk aantonen dat u de rechthebbende bent op het octrooi of de octrooiaanvrage.

Procedures
Als er geprocedeerd gaat worden is een juiste tenaamstelling in het register belangrijk. In sommige landen kan bijvoorbeeld uitsluitend de  in het octrooiregister ingeschreven houder een schadevergoeding in geval van inbreuk claimen.

Eenvoudiger
Ook is het van belang dat u zich realiseert dat het inschrijven  terwijl een octrooiaanvrage nog in het prioriteitsjaar zit een boel administratieve rompslomp voorkomt. Door tijdige inschrijving kunnen vervolgaanvragen ook meteen met de juiste gegevens worden ingediend.

Iets dergelijks geldt voor Europese octrooiaanvragen en voor internationale (PCT-)aanvragen; inschrijving vóórdat deze rechten uiteenvallen in nationale aanvragen/octrooien is minder arbeidsintensief en daarmee voordeliger.

Pandhouders en licentienemers
Ook voor de positie van pandhouders en licentienemers is inschrijving van groot belang. Inschrijving van een pandrecht of licentie in het register impliceert dat een eventuele nieuwe eigenaar wordt geacht op de hoogte te zijn van de verpanding/licentiëring.

Keerzijden
Als u besluit een (interne) overdracht niet in te schrijven, kan dat later bij bijvoorbeeld verkoop van octrooirechten voor problemen zorgen. Om de nieuwe houder in het octrooiregister te kunnen inschrijven, moeten alle stappen in de keten van eigendom worden ingeschreven. Als op dat moment bijvoorbeeld blijkt dat de houder die (nog) in het register staat vermeld, failliet of geliquideerd is, kan er namens deze partij niet meer worden getekend. Daardoor kan het lastig worden om de nieuwe houder in het register in te schrijven, en om uiteindelijk het octrooi te handhaven.

Vraag advies
Met een relatief eenvoudige actie voorkomt u problemen. Ons advies: meld wijzigingen van rechtsvorm, eigendom, adres of naam altijd aan uw octrooigemachtigde en laat in kaart brengen wat de risico’s zijn als de veranderingen (nog) niet worden ingeschreven in de registers.

Team Overdrachten
Ons Team Overdrachten bestaat uit Marijke Groenendaal en Cobi van Beest, die veel expertise hebben in de inschrijving van wijzigingen voor alle landen, en advocaat Annelies de Bosch Kemper. Zij kan u adviseren over de juridische haken en ogen van de wijzigingen.

Also see these experts

Huub Maas

Huub Maas

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Partner
Tamara Idema

Tamara Idema

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Associate
Meer experts