Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Patent aanvragen

Als ondernemer wilt u voldoen aan de marktvraag en de concurrentie voorblijven. Patenten (ook wel octrooien genoemd) kunnen hier een belangrijke rol in spelen.  Bij het kiezen van de juiste strategie en aanpak is het essentieel dat die aansluiten bij uw situatie. Van ons kunt u verwachten dat we kundige specialisten in huis hebben met kennis van uw technologie en bedrijfstak.

V.O. helpt uiteenlopende klanten in diverse sectoren met hun specifieke uitdagingen. Bij ieder bedrijf hanteren we een aanpak op maat, maar ons uitgangspunt is steeds: IE is een belangrijk middel om uw idee of onderneming beter te laten renderen. Een investering die u terugverdient

 • Met een doordachte aanpak van uw IE versterkt u wereldwijd de reputatie van uw onderneming. En dat helpt u bij het vinden van serieuze partners.
 • Een stevige IE-portfolio kan bijdragen aan de waarde van uw onderneming. Met uw rechten of het uitgeven van licenties kunt u innovaties bovendien beter laten renderen.
 • Innoveren is vaak vallen en weer opstaan: dat betekent telkens opnieuw investeren. Een octrooi kan uw werk beschermen tegen misbruik door anderen.
 • Octrooien kunnen investeerders over de streep trekken: ze vertegenwoordigen financiële waarde en verschaffen geïnteresseerde partijen zekerheid over de bescherming van uw idee.

Onze aanpak

Onze gemachtigden hebben expertise en ervaring in verschillende sectoren. U kunt daardoor rekenen op een volwaardige gesprekspartner voor uw specialisten. Stap voor stap nemen we u mee in de ontwikkeling van een succesvolle octrooiaanvraag of IE- strategie. Dit doen we op een kostenefficiënte, transparante en doelgerichte manier. We stemmen onze aanpak volledig af op uw specifieke behoefte en geven inzicht in het tijdpad en de kosten. Daarnaast kunt u van ons verwachten dat wij u proactief op de hoogte brengen van IE-gerelateerde zaken. Dat doen we bijvoorbeeld via seminars, ons magazine IP leads en info-sheets over specifieke onderwerpen, zoals '10 golden rules voor funding of IP'. Bekijk ook onderstaand filmpje dat de procedure voor het aanvragen van een octrooi uitlegt:

Waar kunnen we u concreet mee helpen?

 • Opstellen en indienen octrooiaanvragen
 • Oppositie
 • Administratie en outsourcing
 • Octrooirecherche
 • Inbreukadvies en geldigheidsadvies
 • Onderzoek vrijgave producten (clearance studies)
 • Coördinatie en inhoudelijke advisering bij geschillen en rechtszaken
 • Juridisch advies bij (licentie)overeenkomsten, contracten en voorwaarden

Juridische ondersteuning

In samenwerking met onze octrooigemachtigden verlenen onze advocaten ook diverse juridische diensten op het gebied van intellectuele eigendom. We leveren advies bij geschillen en ondersteunen onder meer bij arbeidsovereenkomsten, licentieovereenkomsten, Non Disclosure Agreements (NDA’s) en verkoop van IE. De rechtspraktijk van V.O. wordt gekenmerkt door korte lijnen en dienstverlening op maat.

Veelgestelde vragen over patenten

Ten eerste is nodig dat je formeel het recht hebt de aanvraag in te dienen. Dat recht heb je wanneer je de uitvinder bent. Volgens de Nederlandse wet gaat het recht voor werknemers in dienstverband, tot wier werkzaamheden behoort het doen van uitvindingen, in principe over op de werkgever. Hetzelfde geldt voor studenten die bij iemand in opleiding zijn en voor werknemers van een universiteit. Het is daarom van belang goed gedocumenteerd te hebben hoe je rechthebbende bent; dit hoef je niet aan te tonen bij het indienen van de aanvraag, maar kan wel later tot ongeldigheid van het octrooi leiden.

Wanneer je rechthebbende bent, dan is het nodig een aanvraag voor octrooi op te (laten) stellen en in te dienen. Daarvoor heb je een beschrijving van de uitvinding nodig en vaak ook een beschrijving van praktische voorbeelden van hoe de uitvinding toegepast kan worden.

Daarnaast dien je alle benodigde taksen te voldoen. Deze hangen af van het land waar de aanvraag ingediend wordt, en van de fase waarin de aanvraag zich bevindt.

Het is aan te bevelen advies in te winnen van een octrooigemachtigde, een specialist in alle inhoudelijke en procedurele aspecten die bij het aanvragen van octrooi komen kijken.

Octrooiverleningsprocedures kunnen aanzienlijk in de kosten lopen, en na verlening dient betaald te worden voor het in stand houden van het octrooi. Aangezien een octrooi in essentie een nationaal recht is, dient zowel de verleningsfase als de instandhouding in elk land afzonderlijk afgewikkeld te worden. Het verkrijgen en behouden van een octrooi in meerdere landen is dus veel duurder dan het verkrijgen en behouden van een octrooi in één enkel land. Voor octrooien die verleend worden onder het Europees Octrooiverdrag geldt bovendien dat na verlening het octrooi gevalideerd moet worden in die landen waar men geldige rechten wenst.

Voor de verleningsfase en instandhouding moet men voor grote landen zoals Europa (als geheel), Japan of de Verenigde Staten al snel denken aan enkele tienduizenden euro’s. In Europa komen de validatiekosten daar nog bij, die al snel 1.000-1.500 euro per land bedragen. De aanvraag hoeft uiteraard maar één maal opgesteld te worden, al is een belangrijk deel van de kosten in buitenlandse procedures, waaronder validatie, gelegen in het feit dat de aanvraag en alle correspondentie daarover vaak vertaald moeten worden naar de taal van het desbetreffende land.

Dat kan, maar is niet aan te raden. Een octrooiaanvraag is een juridisch document, dat technische kennis zeer nauwkeurig omschrijft met het doel deze kennis om te zetten in een (zo breed mogelijk) recht. Zoals voor elk juridisch document geldt ook voor een octrooiaanvraag dat deze aan allerlei eisen moet voldoen. De octrooiverleningsprocedure duurt vaak jaren en het later wijzigen van de tekst is niet mogelijk. Bij indiening moet de uitvinding dus accuraat zijn beschreven, op dusdanige wijze dat de octrooiverlenende instantie ermee kan werken. Daarvoor zijn een aantal basisregels opgesteld, met betrekking tot vorm en wijze van formuleren, die een octrooigemachtigde zich eigen heeft gemaakt. Zonder oefening in de juiste wijze van het omschrijven van de technische kennis waarop octrooi wordt aangevraagd, is de kans groot dat na een jarenlange verleningsprocedure blijkt dat de tekst niet voldoet. Dit kan ertoe leiden dat geen octrooi kan worden verkregen, zelfs als de uitvinding zelf aan alle technische eisen zou voldoen.

Dat hangt af van waar je octrooi wenst te krijgen en welke procedure je volgt. Nederlandse octrooien verleend onder de Rijksoctrooiwet hebben een zeer voorspelbare verleningsprocedure die anderhalf jaar na het indienen van de aanvraag leidt tot een verleend octrooi. Dit octrooi is echter nog niet getoetst op geldigheid.

Voor Europese octrooien (die ook voor Nederland verleend kunnen worden) geldt dat de verleningsprocedure al snel een aantal jaar duurt, al kan die procedure soms ook sneller.

De internationale procedure die voorziet in een gecentraliseerde aanvraagprocedure voor vrijwel alle landen ter wereld (de Patent Cooperation Treaty, PCT) zorgt voor ongeveer drie jaar vertraging ten opzichte van de reguliere nationale procedures. De snelheid hangt sterk af van het land waarin octrooi wordt aangevraagd en het technisch veld van de uitvinding. Als grof internationaal gemiddelde kun je drie tot zes jaar aanhouden.

Trage verleningsprocedures worden vaak als een voordeel gezien, omdat je de meeste kosten uitstelt. Dat maakt het beter mogelijk de commerciële waarde van de vinding in te schatten en de verleningsprocedure(s) daarop af te stemmen. Na verlening geldt de beschermingsomvang met terugwerkende kracht, al kun je voor de periode tot verlening (in Nederland) alleen een redelijke vergoeding van inbreukmakers vorderen en geen schadevergoeding. Vrijwel elke verleningsprocedure voorziet in mogelijkheden om de procedure te versnellen.

Dat is afhankelijk van de situatie. Over het algemeen geldt: hoe sneller, hoe beter. Immers, de uitvinding moet nieuw zijn om geoctrooieerd te kunnen worden. Hoe sneller men een aanvraag indient, hoe kleiner de kans dat kennis erover per ongeluk op straat komt te liggen of dat een concurrent die onafhankelijk min of meer hetzelfde uitvindt, net iets eerder een octrooiaanvraag heeft ingediend. Zeker op het gebied van de chemie geldt echter dat het gunstig is wanneer er op het moment van aanvragen voldoende onderbouwing is van de voordelen van de uitvinding en de toepassing ervan. De tekst van een octrooiaanvraag kan later niet gewijzigd worden, dus dient op het moment van aanvragen goed bekend te zijn hoe de verschillende kenmerken samenhangen en welke toepassingsgebieden voorzien worden. Octrooiaanvragen waarvan de tekst speculatief lijkt te zijn, zonder onderbouwing, kunnen worden afgewezen op grond van een gebrek aan nawerkbaarheid dan wel inventiviteit.

Toon alle veelgestelde vragen

Bel onze experts

Tamara Elmore

Tamara Elmore

 • Europees en Nederlands octrooigemachtigde
 • United States Patent Agent
 • Senior Associate
Rutger Timmer

Rutger Timmer

 • Europees en Nederlands octrooigemachtigde
 • Senior Associate
Meer experts

Nieuws

Goed voorbereid op de toekomst

Column door Cees Jansen, oud-voorzitter V.O. Na 26 jaar heb ik V.O. verlaten. De afgelopen 12 jaar was ik voorzitter, een taak die ik heb overgedragen aan Herman Witmans. Een mooi moment om terug te kijken.Lees verder

Aanbevolen door JUVE Patent

In mei 2020 werd V.O.  aanbevolen door JUVE Patent in de categoriën Patent Filing en Prosecution. Genoemd als ‘recommended individuals’ worden Marco Box, Leo Jessen, Bernard Ledeboer, Otto Oudshoorn en Jetze Beeksma.Lees verder

Twee keer in de prijzen

De Nederlandse vestiging van V.O. is in januari van dit jaar bekroond tot beste octrooibureau van 2019. Deze uitverkiezing als ‘Netherlands Patent Attorney Firm of the Year’ werd bekendgemaakt door Intellectual Asset Management (IAM) en World Trademark Review (WTR).Lees verder

Evenementen

Knowledge for Growth 2020

Bezoek dit ditigale congres op 9 en 10 september 2020 en kom onder de aandacht van 1.200 high level Life Sciences professionals van circa 550 bedrijven en organisaties! Het neusje van de zalm uit de Europese life sciences-community zal deelnemen aan de 16e editie van het jaarlijkse Knowledge for Growth-congres van flanders.bio. Lees verder

IP World Summit 2020

Hilton London Syon Park, Park Road, Isleworth, Brentford, Verenigd Koninkrijk

IP World biedt de gelegenheid om te netwerken met senior IP professionals vanuit de gehele wereld, en vanuit wereldwijd opererende ondernemingen op gebied van high tech, telecom, software, farma, detailhandel, FMCG, online en de olie- en gasindustrie. Lees verder

Sustainable Plastics & Materials Expo 2020

ATLAS Theater, Raadhuisplein 100, Emmen

De eerste editie van de Sustainable Plastics & Materials Expo 2020 vindt plaats in Cluster Chemie Emmen. Lees verder