Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

BREIN gijzelt piraat

Advocaten zijn vaak heel goed in staat om aan inbreukmakers duidelijk te maken welke “hel en verdoemenis” er dreigt, indien wordt voortgegaan met het maken van inbreuk.

Een recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam (25 april 2007, HA ZA 06-3272) geeft in dat verband een van de meest verstrekkende mogelijkheden weer. In een civiele procedure werd een uitspraak gedaan die de inbreukmaker in de gevangenis kan doen belanden.

Het betrof een zaak van stichting BREIN – en diverse producenten van beeld- en geluidsdragers – tegen een aanbieder van illegaal gekopieerde dvd”s, cd”s en videogames. De aanbieder was een recidivist; hij was al drie keer betrapt op diverse markten in Noord-Holland. Reeds tweemaal had hij zijn handel ingeleverd en een Anti Piraterij Verklaring getekend. Hierin verklaarde hij onder andere zijn inbreukmakende activiteiten te staken, op straffe van een boete van € 500,- per overtreding.

Driemaal scheepsrecht
Driemaal was scheepsrecht voor BREIN en de producenten. Zij zagen geen heil meer in een herhaling van zetten en vorderden betaling van een schadevergoeding van € 8.000,- én een verbod gesanctioneerd door een dwangsom van € 1.000,- per overtreding, of één dag gijzeling voor iedere overtreding.

De Amsterdamse rechtbank heeft deze vordering toegewezen: als de betrokkene nog een keer in de fout gaat, kan hij worden opgesloten in een huis van bewaring. De kosten daarvan, ongeveer € 11,- per dag, komen dan wel voor rekening van BREIN en de producenten.