Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Focus op BRIC: Rusland

De historische en territoriale betrekkingen van de RussischeFederatie met enerzijds de VS en anderzijds Europa zijn weerspiegeld in de houding die het land inneemt ten opzichte van intellectuele-eigendomsbescherming.

In de huidige Russische octrooiwet, die een integraal deel uitmaakt van het Burgerlijk Wetboek, zijn bepalingen opgenomen die geïnspireerd zijn door het Amerikaanse octrooirecht, zoals bepalingen met betrekking tot de grace period en het octrooieren van medische werkwijzen en diagnostiek. Anderzijds bevat het octrooibepalingen uit het Europese octrooirecht, zoals first to file.

In de laatste jaren is de samenwerking tussen de Russische octrooiverleningsinstantie Rospatent en het Europees Octrooibureau (EOB) geïntensiveerd. Dit heeft in 2010 geleid tot een harmonisatie-samenwerkingsproject tussen beide partijen. Dankzij deze ontwikkelingen zijn inmiddels diverse nieuwe bepalingen in het Russische octrooireglement geïntroduceerd, onder andere ten aanzien van aansprakelijkheid voor middellijke inbreuk. Daarnaast werkt Rospatent met buitenlandse octrooiverlenende instanties aan de zogeheten patent prosecution highway: een versnelde verleningsprocedure die in Rusland kan worden ingesteld op basis van een positieve octrooieerbaarheidsopinie in een ander land.

Steeds grotere rol voor octrooien
Hoewel bij IE het accent in Rusland vooral op merkbescherming lijkt te liggen, spelen octrooien ook daar een steeds grotere rol. Zo heeft men onlangs besloten om een octrooirechtbank in het leven te roepen, met een exclusieve bevoegdheid in octrooigeschillen. Ook is een toename zichtbaar van het aantal Europese octrooiaanvragen voor Russische uitvindingen. De grafiek laat het aantal Europese octrooiaanvragen zien dat in de periode 2003-2009 door Russische aanvragers is ingediend. De grafiek toont een duidelijk stijgende lijn.

Flinke toename indieningen
In 2010 waren de grote Russische industrieïn de voornaamste aanvragers, met een tweede plaats voor joint ventures. Van de indieningen heeft 70% betrekking op producten van diverse aard en 30% op chemische en medische uitvindingen. Ook in Rusland zelf is het aantal octrooi-indieningen gestegen, van 37.000 in 2006 tot 42.500 in 2010. In 2010 is 25% van de aanvragen uit het buitenland afkomstig. In 2010 werden daarnaast 50.000 merkdepots ingediend, waarvan circa 50% voor buitenlandse aanvragers.

""