Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Numerieke .nl domeinnamen nu mogelijk

Wie beschikt over een merkrecht dat vóór 15 juni 2007 geregistreerd is en dat geldig is in de Benelux, kan van 1 tot en met 14 december 2007 een aanvraag doen voor een numerieke domeinnaam.

Een numerieke domeinnaam bestaat uitsluitend uit cijfers of cijfers in combinatie met een koppelteken, plus een zogeheten toplevel-domein, bijvoorbeeld: 501.nl, 407.nl of 0800-1234.nl.

De aanvrager kan zich zowel beroepen op woordmerken als op beeldmerken. Echter, de numerieke domeinnaam moet in principe wel identiek zijn aan het merk. Indien het een beeldmerk betreft, dient het cijferelement duidelijk te overheersen. Tijdens de bovengenoemde periode kunnen meerdere aanvragen van verschillende aanvragers voor dezelfde numerieke domeinnaam binnenkomen. In dat geval zal de domeinnaam aan de hand van een loting aan één van de aanvragers worden toegewezen.