Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Octrooibox verruimd

Het Ministerie van Financiën heeft recent een aantal maatregelen getroffen om meer bedrijven te interesseren voor de zogeheten octrooibox.

Zo zijn verliezen op de exploitatie van octrooien voortaan volledig met de belastbare bedrijfswinst verrekenbaar, dus tegen het tarief van 25,5% (was 10%). Verder vielen voorheen winsten die waren behaald tussen indiening en verlening van het octrooi, niet onder het lagere belastingtarief. Een voorwaarde voor deelname aan de regeling was immers dat er een verleend octrooi moest zijn. Door het registratiesysteem was dat voor een Nederlandse aanvrage een formaliteit. Dit knelpunt geldt niet langer voor immateriële activa die zijn voortgekomen uit een zogenoemd speur- en ontwikkelingstraject waarvoor SenterNovem een S&O-verklaring heeft afgegeven. Bovendien heeft de Belastingdienst, om de toegankelijkheid te vergroten en de knelpunten tussen het bedrijfsleven en de Belastingdienst weg te nemen, een landelijke kennisgroep octrooibox opgericht.

De octrooibox werd in 2007 speciaal ingevoerd om ondernemingen die fiscaal onder het regime van de vennootschapsbelasting vallen, extra te stimuleren om te innoveren. Zij konden kiezen voor een bijzonder (laag) belastingtarief voor opbrengsten uit octrooien. De belangstelling vanuit het bedrijfsleven voor deze fiscale faciliteit bleek tot op heden echter tegen te vallen. De ingewikkelde wetgeving vormde een grote drempel, waardoor veel ondernemers er bij voorbaat al van afzagen.

De verwachting is dat mede door de nu genomen maatregelen, die vanaf 1 januari 2008 met terugwerkende kracht gelden, de octrooibox zijn waarde als stimuleringsmaatregel steeds meer zal bewijzen.

Informatie over de octrooibox is onder andere te vinden op de website van Octrooicentrum Nederland, www.octrooicentrum.nl. Bij VEREENIGDE kunt u terecht bij Gerard Straten RA FA CB, Telefoon (070) 416 68 37, e-mail g.straten@vereenigde.com.