Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Veel belangstelling voor seminar Venturing and Growth

Op 13 maart heeft op de High Tech Campus Eindhoven het seminar Venturing and Growth plaatsgevonden.

Het evenement was georganiseerd door Philips, in samenwerking met VEREENIGDE, en had als thema "IP and New Business – creating smooth transitions". Dagvoorzitter was Dr Ronald Wolf, Senior Business Development Manager van het Philips Research Strategy and Business Development Office.

Het thema werd vanuit diverse perspectieven door een viertal sprekers belicht. Drs. Johan Renes, octrooigemachtigde bij VEREENIGDE, hield een betoog over biotech startups en in het bijzonder over de do”s and don”ts bij het opzetten van een startup. Succes kan alleen worden bereikt door een goed doordacht totaalconcept. Het cruciale belang van een juiste aanpak van de IE-rechten, een investeringstraject en due diligence wordt daarbij onderstreept.

De volgende spreker, Drs. Lex van Wijk, eveneens octrooigemachtigde bij VEREENIGDE, ging nader in op het managen van IE-rechten als zijnde belangrijke instrumenten voor het ondersteunen en versterken van strategische posities in R&D en in de markt. Omdat het goed beheren van een IE-portefeuille doorgaans een kostbare aangelegenheid is, pleit Van Wijk voor de ontwikkeling van een IE-strategie, waarvoor hij een model heeft ontwikkeld.

De derde spreker was Ir. Jako Eleveld, octrooigemachtigde bij Philips. Hij wees op zaken waarmee een start-up of spin-out die zich vanuit een grotere onderneming heeft ontwikkeld, rekening dient te houden. Zo mag er geen conflict optreden tussen de IE-strategie van de spin-out en die van het moederbedrijf. Ook op tal van andere punten verdient de relatie tussen beide partijen bijzondere aandacht.

De laatste spreker was Mr. Maron Galama, merken- en modellengemachtigde bij VEREENIGDE. Zij wees op de commerciële waarde van merken en hoe deze optimaal kan worden benut. Merken en modellen zijn, net als octrooien, waardevolle instrumenten in de marketingstrategie van een bedrijf, waarin vaak aanzienlijk wordt geïnvesteerd. Om deze investering te laten renderen, is een zekere basiskennis van het systeem essentieel. Wat moet men wanneer en hoe laten registreren?
 
De presentaties van de deskundigen werden door een groot aantal geïnteresseerden bijgewoond. Na elke presentatie was er gelegenheid tot het stellen van vragen, wat aanleiding gaf tot een levendige discussie. Het succesvol verlopen evenement werd afgesloten met een door VEREENIGDE georganiseerde borrel, mede nog ter gelegenheid van de start van haar kantoor op de High Tech Campus Eindhoven.