Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Verduidelijking aansprakelijkheid wegens octrooi-inbreuk in VS

De Amerikaanse rechter kan een buitenlands bedrijf in bepaalde gevallen veroordelen tot het betalen van schadevergoeding in verband met octrooi-inbreuk zonder dat het bedrijf actief is in de VS

Normaal gesproken is octrooi-inbreuk een nationale kwestie. Als een Nederlands bedrijf in Nederland iets doet dat onder een octrooi in de VS valt, maar niet onder een Nederlands octrooi, en niet naar de VS verkoopt dan is dat op zich geen reden tot aansprakelijkheid wegens inbreuk op het VS octrooi. Dat kan echter anders worden als het bedrijf zijn producten in Nederland (of elders buiten de VS) verkoopt aan een ander die ze vervolgens in de VS herverkoopt of gebruikt. Ook het Nederlandse bedrijf kan dan in de VS voor de rechter gedaagd worden, wegens aanzetten tot octrooi-inbreuk (“inducement”). Daarvoor is het nodig dat het Nederlandse bedrijf kennis had van de inbreuk.

In de uitspraak Global-Tech tegen SEB, over een bedrijf uit Hongkong, heeft het Amerikaanse hooggerechtshof duidelijk gemaakt dat er hoge eisen gesteld worden aan deze kennis: de kennis moet aangetoond worden, of er moet sprake zijn van opzettelijke blindheid voor de feiten. Er is geen aansprakelijkheid als het bedrijf alleen maar nalatig is geweest om na te gaan of er octrooi-inbreuk was, of zelfs roekeloos.

Global-Tech had een product van SEB opzettelijk gekopieerd, waarbij bewust gekozen was voor een product waar geen octrooinummer op stond. Vervolgens had Global-Tech een octrooigemachtigde ingehuurd om onderzoek te doen of het gekopieerde product inbreuk maakte op een octrooi in de VS. De octrooigemachtigde vond geen relevant octrooi en Global-Tech gebruikte dat als argument dat het geen kennis had van octrooi-inbreuk. Maar Global-Tech had tegen de octrooigemachtigde verzwegen dat het product van SEB gekopieerd was. Hierin zag het hooggerechtshof een bewijs van “opzettelijke blindheid” en dus voor aansprakelijkheid in de VS.

Een vergelijkbare aansprakelijkheid in de VS kan ook ontstaan wegens het leveren van onderdelen voor het maken van een geoctrooieerd product. Als een buitenlands bedrijf daarbij rechtstreeks naar de VS levert kan ook zonder “opzettelijke blindheid” al aansprakelijkheid ontstaan.