Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Column - 'Stimuleer, beloon en bescherm'

Technologie-gedreven bedrijven zoals Punch Powertrain zijn voor hun voortbestaan grotendeels afhankelijk van de toegevoegde waarde van hun technologie. Innovatie kan die toegevoegde waarde vergroten. Met innovatie bedoel ik nieuwe of vernieuwde producten die een positieve impact hebben op de klant en liefst ook op de maatschappij. Innovaties zijn bedoeld om te onderscheiden van de concurrentie of om kosten-effectiever te zijn.

Niet elke innovatie is een uitvinding en omgekeerd. Een innovatie is namelijk een verandering met een positieve impact. De maatregel hoeft niet per se nieuw of technisch van aard te zijn. Een patenteerbare uitvinding moet wel nieuw zijn voor heel de wereld en juist technisch zijn. Het spreekt voor zich dat succesvolle uitvindingen ook een innovatie teweegbrengen. En dat kan extreem waardevol voor het bedrijf zijn.

Hoewel uitvinden met behulp van software (AI) een hot topic is, zijn het vooral mensen die bijna alle echte innovaties genereren en niet de computers. De innovaties komen bijna altijd uit de hoofden van onze medewerkers. Bij Punch Powertrain hebben we een actief programma om innovaties te stimuleren, screenen, evalueren, oogsten en veilig te stellen. Hierbij proberen we de drempel voor medewerkers om met nieuwe ideeën te komen zo laag mogelijk te houden. We stimuleren dit ook door uitvinders te belonen als een uitvinding patenteerbaar blijkt.

Toch kan een medewerker ervoor kiezen het bedrijf te verlaten, waardoor de kennis wegvloeit. Daarom is het belangrijk om de meest impactvolle innovaties zo vroeg mogelijk na hun ontstaan te identificeren en te beschermen. Een van de manieren waarop Punch Powertrain het wegvloeien van innovaties voorkomt, is door dat in arbeidsovereenkomsten op te nemen. Hierin is vastgelegd dat alle intellectuele eigendom(men) die in het kader van het bedrijf zijn ontwikkeld, automatisch overgedragen worden aan Punch Powertrain. Deze praktijk zien we ook vaker terugkomen bij technologie-gedreven bedrijven, zoals het onze, wat ook goed ontvangen wordt door de medewerkers.

Tegelijkertijd is er natuurlijk, zeker in deze tijd,  de wens om je beste werknemers te behouden. Mijn boodschap: stimuleer en beloon innovatie door je medewerkers en bescherm wat waardevol is.

Pascal van Troost – Global IP Leader, Punch Powertrain nv

Bekijk ook deze experts

Hans Bottema

Hans Bottema

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Partner
Martijn Timmermans

Martijn Timmermans

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Associate
Meer experts